Über Nýrsko

Nýrsko leží cca 18km jihovýchodně od Klatov, na březích říčky Úhlavy při úpatí Královského Hvozdu. Město je známé výrobou brýlí a brýlových skel ve zdejší továrně Okula Nýrsko. Díky své poloze na okraji CHKO Šumava i blízkosti hranic s Německem je Nýrsko také vyhledávaným turistickým centrem.

Historie Nýrska

Původní osada vznikla při brodu přes Úhlavu, kudy procházela obchodní "německá" stezka z Čech do sousedního Bavorska. První písemná zmínka o Nýrsku pochází z roku 1327.

Na návrší částečně obtékaném řekou vévodí městu farní kostel sv. Tomáše, který vznikl již ve 13. století a jako opevněný kostel spolu s okolním hřbitovem tvořil hradiště a byl v době válek útočištěm pro celé okolí. Z první poloviny 14. století pochází hrad Pajrek, jehož zřícenina dodnes hlídá přístup do nýrské kotliny.

Za husitských válek proběhla u Nýrska bitva ve které majitel Pajreku, Racek z Janovic, spolu s měšťany z Domažlic a Klatov porazili křižáky táhnoucí do Čech. Samotné město Nýrsko však bylo křižáky vypleněno.

Koncem 19. století se do Nýrska přestěhovala optická továrna W. Ecksteina a spol., předchůdce dnešní Okuly.

V období socialismu byla na náměstí v dolní části Nýrska z velké části nahrazena historická zástavba panelovými domy, zůstala zde ale aspoň barokní radnice z roku 1684 s poschoďovitým štítem. I přes komunistickou devastaci zůstalo v Nýrsku dost zajímavých míst na která se můžete podívat.